Українська Республіканська Капела під керівництвом О. Кошиця у турне Європою. 1919 р.

Українська Республіканська Капела під керівництвом О. Кошиця у турне Європою. 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 49. Арк. 2

Leave a Comment