Листування Ліквідаційної комісії Штабу Київського військового округу з окремими громадянами про неможливість надати довідки у зв’язку зі знищенням документів під час більшовицького повстання. 6, 18, 29 вересня 1918 р.

Листування Ліквідаційної комісії Штабу Київського військового округу з окремими громадянами про неможливість надати довідки у зв'язку зі знищенням документів під час більшовицького повстання. 6, 18, 29 вересня 1918 р.

ЦДАВО Укрїни. Ф. 4586. Оп. 1. Спр. 635. Арк. 589

Leave a Comment

Перейти до вмісту