Персональний лист студента Української господарської академії в ЧСР Анастасія Кучерявого. 24 жовтня 1924 р.

Персональний лист студента Української господарської академії в ЧСР Анастасія Кучерявого. 24 жовтня 1924 р.

ЦДАВО України. Ф. 3795. Оп. 1. Спр. 1353. Арк. 11

Leave a Comment

Перейти до вмісту