Про кризовий стан м. Одеси тощо. З часопису “Українська республіка”, м. Париж. 15 квітня1921 р.

Про кризовий стан м. Одеси тощо. З часопису “Українська республіка”, м. Париж. 15 квітня1921 р.

ЦДАВО України. Ф. 4465. Оп. 1. Спр. 1080. Арк. 1зв.

Leave a Comment