Лист Білоруського комітету допомоги біженцям в м. Києві Директорії УНР про виділення коштів та постанова Директорії УНР. 2, 11 січня 1919 р.

Лист Білоруського комітету допомоги біженцям в м. Києві Директорії УНР про виділення коштів та постанова Директорії УНР. 2, 11 січня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1429. Оп. 1. Спр. 18. Арк. 9зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту