Доповідь урядовця особливих доручень при Директорії УНР В. Лотоцького до члена Директорії УНР А. Макаренка про ідею перетворення Дніпра у суднохідну річку та використання Дніпровських порогів. 10 вересня 1919 р.

Доповідь урядовця особливих доручень при Директорії УНР В. Лотоцького до члена Директорії УНР А. Макаренка про ідею перетворення Дніпра у суднохідну річку та використання Дніпровських порогів. 10 вересня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1429. Оп. 1. Спр. 24. Арк. 1

Leave a Comment

Перейти до вмісту