Закон Української Держави про Комітет труда. 15 липня 1918 р.

Закон Української Держави про Комітет труда. 15 липня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1064. Оп. 1. Спр. 260. Арк. 5

Leave a Comment

Перейти до вмісту