З повідомлення бюлетеня Закордонної делегації Української соціал-демократичної робітничої партії про участь української делегації в Інтернаціональній соціалістичній конференції в Парижі. 21-25 серпня 1933 р.

З повідомлення бюлетеня Закордонної делегації Української соціал-демократичної робітничої партії про участь української делегації в Інтернаціональній соціалістичній конференції в Парижі. 21-25 серпня 1933 р.

ЦДАВО України. Ф. 4412. Оп. 1. Спр. 5. Арк. 1.

Leave a Comment

Перейти до вмісту