Лист Голови Дипломатичної місії УНР в Румунії К. Мацієвича Голові Директорії УНР С. Петлюрі про видання тижневика “Народний голос” тощо. 18 квітня 1921 р.

Лист Голови Дипломатичної місії УНР в Румунії К. Мацієвича Голові Директорії УНР С. Петлюрі про видання тижневика “Народний голос” тощо. 18 квітня 1921 р.

ЦДАВО України. Ф. 1429. Оп. 2. Спр. 113. Арк. 43

Leave a Comment