Обіжник Міністерства фінансів УНР всім державним установам УНР про заборону приймати грошові знаки вартістю 10 карбованців, випущених радянською владою в 1919 р. 20 вересня 1920 р.

Обіжник Міністерства фінансів УНР всім державним установам УНР про заборону приймати грошові знаки вартістю 10 карбованців, випущених радянською владою в 1919 р. 20 вересня 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 1509. Оп. 5. Спр. 7. Арк. 52

Leave a Comment