Світлина Євгена Лоханька. З квитка Київського комерційного інституту. 1919 р.

Світлина Євгена Лоханька. З квитка Київського комерційного інституту. 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 3795. Оп. 1. Спр. 1431. Арк. 4зв.-5

Leave a Comment

Перейти до вмісту