Постанова Комітету УЦР про склад Генерального секретаріату. 15 липня 1917 р.

Постанова Комітету УЦР про склад Генерального секретаріату. 15 липня 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 1115, оп. 1, спр. 1, арк. 9

Leave a Comment

Перейти до вмісту