Постанова Комітету УЦР про склад Генерального секретаріату. 15 липня 1917 р.

Постанова Комітету УЦР про склад Генерального секретаріату. 15 липня 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 1115, оп. 1, спр. 1, арк. 9

Leave a Comment