Довідка про обмеження права ввезення і вивезення грошових знаків та цінних паперів УНР. 14 жовтня 1920 р.

Довідка про обмеження права ввезення і вивезення грошових знаків та цінних паперів УНР. 14 жовтня 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 1509. Оп. 5. Спр. 328. Арк. 5зв.

Leave a Comment