Про події на Печерську в Києві, перехід українських військ на бік УЦР, переговори з більшовиками тощо — з протоколу засідання Генерального Секретаріату УЦР. 2 листопада 1917 р.

Про події на Печерську в Києві, перехід українських військ на бік УЦР, переговори з більшовиками тощо — з протоколу засідання Генерального Секретаріату УЦР. 2 листопада 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 1063, оп. 3, спр. 1, арк. 49 зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту