Доповідь Комісара при Подільській духовній консисторії Міністру ісповідань УНР І. Огієнку про необхідність інформування населення щодо відродження Української держави і церкви тощо. 12 травня 1920 р.

Доповідь Комісара при Подільській духовній консисторії Міністру ісповідань УНР І. Огієнку про необхідність інформування населення щодо відродження Української держави і церкви тощо. 12 травня 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 1072. Оп. 1. Спр. 31. Арк. 6зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту