Заяви редакцій Латиської газети “Ambace” та Гумористичного журналу “Жало” до Відділу в справах друку при Харківському губернському старості про видання газети та журналу. 5-6 вересня 1918 р.

Заяви редакцій Латиської газети “Ambace” та Гумористичного журналу “Жало” до Відділу в справах друку при Харківському губернському старості про видання газети та журналу. 5-6 вересня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1325. Оп. 1. Спр. 365. Арк. 24

Leave a Comment

Перейти до вмісту