Розписка Начальника Фінансово-господарського відділу [Директорії УНР] про отримання від Доманицького меблів для помешкання Головного Отамана військ УНР. 28 жовтня 1920 р.

Розписка Начальника Фінансово-господарського відділу [Директорії УНР] про отримання від Доманицького меблів для помешкання Головного Отамана військ УНР. 28 жовтня 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 1429. Оп. 2. Спр. 65. Арк. 15

Leave a Comment

Перейти до вмісту