Заява Української дипломатичної місії УНР у Речі Посполитій Польській до Польського уряду щодо визнання державної самостійності УНР. 28 жовтня 1919 р.

Заява Української дипломатичної місії УНР у Речі Посполитій Польській до Польського уряду щодо визнання державної самостійності УНР. 28 жовтня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 3696. Оп. 2. Спр. 275. Арк. 32

Leave a Comment

Перейти до вмісту