Постанова Ради Міністрів Української Держави про асигнування в розпорядження Військового міністра 15000 карбованців для повернення адміністрації Слав’янської грязелікарні. 15 липня 1918 р.

Постанова Ради Міністрів Української Держави про асигнування в розпорядження Військового міністра 15000 карбованців для повернення адміністрації Слав’янської грязелікарні. 15 липня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1064. Оп. 1. Спр. 246. Арк. 1

Leave a Comment

Перейти до вмісту