Список 359-ти [старшин та козаків Повстанської армії УНР].

Список 359-ти [старшин та козаків Повстанської армії УНР].

ЦДАВО України. Ф. 5235. Оп. 1. Спр. 1795. Арк. 36

Leave a Comment