Наказ Головної команди війська УНР про закупівлю зброї у населення і встановлення граничної ціни на гарматне майно та відозва до трудового селянства про забезпечення війська зброєю. 10 вересня 1919 р.

Наказ Головної команди війська УНР про закупівлю зброї у населення і встановлення граничної ціни на гарматне майно та відозва до трудового селянства про забезпечення війська зброєю. 10 вересня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1075. Оп. 2. Спр. 6. Арк. 15зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту