Лист Комітету допомоги українцям-виселенцям Генеральному секретаріату УЦР про створення посади секретаря-референта по Галицьких справах і допомогу українцям — австрійським підданим, що перебувають у Сибіру. 13 липня 1917 р.

Лист Комітету допомоги українцям-виселенцям Генеральному секретаріату УЦР про створення посади секретаря-референта по Галицьких справах і допомогу українцям — австрійським підданим, що перебувають у Сибіру. 13 липня 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 1105, оп. 1, спр. 13, арк. 3

Leave a Comment

Перейти до вмісту