Постанова Ради Міністрів Української Держави про асигнування 2000000 карбованців на боротьбу з холерною пошестю в Україні. 15 липня 1918 р.

Постанова Ради Міністрів Української Держави про асигнування 2000000 карбованців на боротьбу з холерною пошестю в Україні. 15 липня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1064. Оп. 1. Спр. 247. Арк. 1

Leave a Comment

Перейти до вмісту