Лист Голови Комісії по Управлінню справами Варшавської філії Експедиції закупівель державних паперів Керівнику Міністерством фінансів УНР про друкування грошових знаків у 250 карбованців. 15 жовтня 1920 р.

Лист Голови Комісії по Управлінню справами Варшавської філії Експедиції закупівель державних паперів Керівнику Міністерством фінансів УНР про друкування грошових знаків у 250 карбованців. 15 жовтня 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 1509. Оп. 5. Спр. 369. Арк. 108

Leave a Comment