Світлина Юрія Мазюкевича. Не пізніше серпня 1923 р.

Світлина Юрія Мазюкевича. Не пізніше серпня 1923 р.

ЦДАВО України. Ф. 3795. Оп. 1. Спр. 1457. Арк. 7

Leave a Comment

Перейти до вмісту