З бюлетеня Української пресової служби про інтерв’ю міністра Карпатської України Ю. Ревая для Німецького інформаційного бюро. 19 жовтня 1938 р.

З бюлетеня Української пресової служби про інтерв'ю міністра Карпатської України Ю. Ревая для Німецького інформаційного бюро. 19 жовтня 1938 р.

ЦДАВО України. Ф. 4465, оп. 1, спр. 126, арк. 36

Leave a Comment