З листа Я. М. Зозулі до П. Петрика про становище в Радянському Союзі. 25 серпня 1933 р.

З листа Я. М. Зозулі до П. Петрика про становище в Радянському Союзі. 25 серпня 1933 р.

ЦДАВО України. Ф. 3878. Оп. 1. Спр. 71. Арк. 61.

Leave a Comment

Перейти до вмісту