Грамота до всього Українського народу. 29 квітня 1918 р.

Грамота до всього Українського народу. 29 квітня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 799. Оп. 1. спр. 1. Арк. 124

Leave a Comment

Перейти до вмісту