Оповіщення Міністерства фінансів УНР про законні грошові знаки. 22 жовтня 1920 р.

Оповіщення Міністерства фінансів УНР про законні грошові знаки. 22 жовтня 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 1509. Оп. 5. Спр. 6. Арк. 15

Leave a Comment