Лист Зіньківської повітової земської управи на Полтавщині Українській Центральній Раді про підтримку. 13 липня 1917 р.

Лист Зіньківської повітової земської управи на Полтавщині Українській Центральній Раді про підтримку. 13 липня 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 1113, оп. 1, спр. 1, арк. 4

Leave a Comment