Постанова Директорії УНР про передавання майна Генеральної козачої ради та інших установ до Канцелярії Директорії УНР. 2 січня 1919 р.

Постанова Директорії УНР про передавання майна Генеральної козачої ради та інших установ до Канцелярії Директорії УНР. 2 січня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1429. Оп. 1. Спр. 1. Арк. 4

Leave a Comment

Перейти до вмісту