Акт про ревізію Гербової скарбниці, складений ревізором Департаменту простих податків Міністерства фінансів УНР М. Філіпенком. 4 січня 1920 р.

Акт про ревізію Гербової скарбниці, складений ревізором Департаменту простих податків Міністерства фінансів УНР М. Філіпенком. 4 січня 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 1509. Оп. 1. Спр. 93. Арк. 6-8зв., 9

Leave a Comment

Перейти до вмісту