Про внесення поправок, доповнень та уточнень з метою вдосконалення проєкту Декларації про державну незалежність (суверенітет) України. З протоколу засідання Комісії Верховної Ради Української РСР з прав людини. 9 липня 1990 р.

Про внесення поправок, доповнень та уточнень з метою вдосконалення проєкту Декларації про державну незалежність (суверенітет) України. З протоколу засідання Комісії Верховної Ради Української РСР з прав людини. 9 липня 1990 р.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 22. Спр. 1593. Арк. 94

Leave a Comment

Перейти до вмісту