Лист товариша Морського міністра УД Головнокомандувачу німецькими військами в Україні графу Кірхбаху про перебування під арештом в казармах Севастопольського флотського екіпажу 21-го матроса підводного плавання. 4 вересня 1918 р.

Лист товариша Морського міністра УД Головнокомандувачу німецькими військами в Україні графу Кірхбаху про перебування під арештом в казармах Севастопольського флотського екіпажу 21-го матроса підводного плавання. 4 вересня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 2203. Оп. 1. Спр. 8. Арк. 29

Leave a Comment

Перейти до вмісту