Лист деканату факультету права і суспільних наук Українського вільного університету, м. Прага, до ректора про надання А. Волошину титулу доктора прав Українського вільного університету. 15 жовтня 1938 р.

Лист деканату факультету права і суспільних наук Українського вільного університету, м. Прага, до ректора про надання А. Волошину титулу доктора прав Українського вільного університету. 15 жовтня 1938 р.

ЦДАВО України. Ф. 3859, оп. 1, спр. 200, арк. 62

Leave a Comment