Інформаційне повідомлення з обіжника Українського телеграфного агентства № 253 про свято підняття прапора на гетьманській яхті. Не раніше 16 липня 1918 р.

Інформаційне повідомлення з обіжника Українського телеграфного агентства № 253 про свято підняття прапора на гетьманській яхті. Не раніше 16 липня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 3766. Оп. 1. Спр. 300. Арк. 227

Leave a Comment

Перейти до вмісту