Брошура Івана Огієнка «Українська вимова церковно-слов’янського богослужбового тексту» видавництва «Українська автокефальна церква». Тарнів. 1921 р.

Брошура Івана Огієнка «Українська вимова церковно-слов’янського богослужбового тексту» видавництва «Українська автокефальна церква». Тарнів. 1921 р.

ЦДАВО України. Ф. 1092. Оп. 1. Спр. 727. Арк. 46зв.-47

Leave a Comment

Перейти до вмісту