Статут Всеукраїнської спілки військових інвалідів УНР у Тарнові. 1921 р.

Статут Всеукраїнської спілки військових інвалідів УНР у Тарнові. 1921 р.

ЦДАВО України. Ф. 3307. Оп. 1. Спр. 1а. Арк. 15зв.-16

Leave a Comment