Список науковців та освітян в Україні, які отримали допомогу від українських емігрантів у ЧСР. [1922 р.].

Список науковців та освітян в Україні, які отримали допомогу від українських емігрантів у ЧСР. [1922 р.].

ЦДАВО України. Ф. 3801. Оп. 1. Спр. 208. Арк. 13

Leave a Comment

Перейти до вмісту