Світлина та автобіографія Миколи Битинского – начальника Культурно-освітнього відділу в таборах інтернованих у Польщі. 12 серпня 1924 р.

Світлина та автобіографія Миколи Битинского - начальника Культурно-освітнього відділу в таборах інтернованих у Польщі. 12 серпня 1924 р.

ЦДАВО України. Ф. 3972. Оп. 1. Спр. 332. Арк. 6

Leave a Comment

Перейти до вмісту