Уповноваження голови Калішського комітету допомоги біженцям з України та їх родинам Миколи Шаповала. 11 серпня 1922 р.

Уповноваження голови Калішського комітету допомоги біженцям з України та їх родинам Миколи Шаповала. 11 серпня 1922 р.

ЦДАВО України. Ф. 3990. Оп. 1. Спр. 1. Арк. 5

Leave a Comment

Перейти до вмісту