Вітрина зі статтями про смерть Миколи Лисенка. 1942 р.

Вітрина зі статтями про смерть Миколи Лисенка. 1942 р.

ЦДАВО України. Ф. 4465. Оп.1. Спр. 359. Арк. 11

Leave a Comment

Перейти до вмісту