Лист Головної управи організацій Українського товариства Червоного Хреста в Польщі Головному Отаману військ УНР С. Петлюрі про факт неуважного і невчасного виконання його резолюції щодо матеріального забезпечення поранених і хворих старшин, які перебувають на лікуванні в Польському військовому шпиталі. 25 березня 1921 р.

Лист Головної управи організацій Українського товариства Червоного Хреста в Польщі Головному Отаману військ УНР С. Петлюрі про факт неуважного і невчасного виконання його резолюції щодо матеріального забезпечення поранених і хворих старшин, які перебувають на лікуванні в Польському військовому шпиталі. 25 березня 1921 р.

ЦДАВО України. Ф. 1604. Оп. 1. Спр. 24. Арк. 6

Leave a Comment