Постанова Президії Верховної Ради Української РСР про державну символіку Української РСР. 3 серпня 1990 р.

Постанова Президії Верховної Ради Української РСР про державну символіку Української РСР. 3 серпня 1990 р.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 22. Спр. 1588. Арк. 1

Leave a Comment

Перейти до вмісту