9-1-22-3553-001.jpg

Закон України «Про участь України в Конвенції про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення, головним чином як середовище існування водоплавних птахів».
29 жовтня 1996 р.
ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 22. Спр. 3553. Арк. 1.

Leave a Comment

Перейти до вмісту