9-1-22-3554-034.jpg

Висновок Науково-експортного відділу Секретаріату Верховної Ради України на проєкт Закону України «Про ратифікацію поправок до Монреальського протоколу про речовини, що руйнують озоновий шар». 29 жовтня 1996 р.
ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 22. Спр. 3554. Арк. 34.

Leave a Comment

Перейти до вмісту