9-1-22-3566-046.jpg

Пропозиції Інституту проблем штучного інтелекту Міносвіти і НАН України щодо створення комп'ютерної інформаційно-керуючої системи екологічного моніторингу Азовського моря. 6 лютого 1997 р.
ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 22. Спр. 3566. Арк. 45 - 49.

Leave a Comment

Перейти до вмісту