Про необхідність видання тижневика «Прапор України» для піднесення військового духу і почуття патріотизму серед козаків, штати та пояснювальна записка до них. З наказу Головної команди військ УНРю 27 вересня 1919 р.

Про необхідність видання тижневика «Прапор України» для піднесення військового духу і почуття патріотизму серед козаків, штати та пояснювальна записка до них. З наказу Головної команди військ УНРю 27 вересня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1075. Оп. 2. Спр. 6. Арк. 38зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту