Копія розпорядження Генерального військового секретаря С. Петлюри про термінове надання відомостей про військові частини, які можна вважати українськими. 12 грудня 1917 р.

Копія розпорядження Генерального військового секретаря С. Петлюри про термінове надання відомостей про військові частини, які можна вважати українськими. 12 грудня 1917 р.

ЦДАВО України. Ф. 1076. Оп. 3. Спр. 6. Арк. 28

Leave a Comment

Перейти до вмісту