Телеграма Головного вождя Польських військ Юзефа Пілсудського Головному Отаману військ УНР Симону Петлюрі з побажанням спільної перемоги. 6 травня 1920 р.

Телеграма Головного вождя Польських військ Юзефа Пілсудського Головному Отаману військ УНР Симону Петлюрі з побажанням спільної перемоги. 6 травня 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 1429. Оп. 2. Спр. 24. Арк. 8

Leave a Comment

Перейти до вмісту